Audio Clips

Irish/Welsh/Folk

Audio Home    Wedding    Classical    Popular/Contemporary    Sacred Music   Irish/Folk   Other Music    Index     Home Page

(Other songs may be available by request)

If these audio samples do not work on your browser, please try this alternate page

Cader Idiris

Llanofer

Cainc y Datgeiniad

Llwyb Onn

Cainc y Delyn

Mantell Siani

Cariad y Bardd

Merch Megan

Castell Rhuthun

Moel Yr Wyddfa

Codiad Yr Ehedydd

Morfa Rhuddlan

Conset Gwilym Bethel

Mwynen Ceiriog

Conset William Owen Pencraig

Mwynen Mon

Conset y Siri

Pant Corlan Yr Wyn

Danny Boy

Plygiad Y Bedol Fach

Difyrwch Ieun y Telynor Dall

When Irish Eyes Are Smiling

Eryri Wen

Y Bardd Yn El Awen

Ffarwel I'r Marian

Y Ferch O'r Scer

Gorhoffedd Owain Cyfeiliog

Y Wenynen

Gwenynen Gwent

Yr Afon

Audio Home    Wedding    Classical    Popular/Contemporary    Sacred Music   Irish/Folk   Other Music    Index     Home Page